RV Hotels - Grup Rosa dels Vents

Política de privacitat

Retive S.L, Mercader Sais S.A i Viatges Rosa dels Vents S.A, a través de nostre web 'www.rvhotels.es' sol·licita a l’Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de carácter personal, titularitat de Retive S.L, Mercader Sais S.A i Viatges Rosa dels Vents S.A, el qual serà processat amb el fi de donar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrats necessaris per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats, és emmagatzemada a una base de dades propietat de Retive S.L, Mercader Sais S.A y Viatges Rosa dels Vents S.A, les quals assumeix les mesures d’indole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establer a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de més legislació aplicable.

Retive S.L, Mercader Sais S.A i Viatges Rosa dels Vents S.A, a través del seu web utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari ofertes i promocions que poguessin considerar de interès pel mateix.

L’Usuari accepta que les seves dades personals siguin cedits a altres empreses (Hotels i apartaments) del grup al qual pertanyen Retive S.L, Mercader Sais S.A y Viatges Rosa dels Vents S., així com a altres amb els que concloguin acords de col·laboració amb la única finalitat d’una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de dades de caràcter personal.

Retive S.L, Mercader Sais S.A i Viatges Rosa dels Vents S.A. a través del seu web, utilitzarà cookies quan l’usuari navegui per la seva website www.rvhotels.es . Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i al seu ordenador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després de que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que tinguin registrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivamente per ells. L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponen opció al seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el seu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats a la web www.rvhotels.es , mitjançant comunicació escrita dirigia a Retive S.L, Mercader Sais S.A i Viatges Rosa dels Vents S.A, C/ Diputación 238, Entr 3ª , 08007, Barcelona, aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@rvhotels.es